DPCEP Alba

Furnizare date 
Stare civila 
Link-uri utile 
Program audiente 
Informatii de interes public 
Eliberare carte de identitate 
Spatiul Schengen 
Servicii Locale 
Formulare 
Informaţii utile 

 

   

DPCEP Alba

 

Coordonate de contact

Telefon: 0258-810452, 0258-814422
FAX: 0258-810452, 0372-254961
Adresa: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu,  Nr. 14, 510094
E-mail: dpcep@dpcepalba.ro
-Compartimentul Evidenţa Persoanelor: bep@dpcepalba.ro
-Compartimentul Stare Civilă : starecivila@dpcepalba.ro
-Compartimentul Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice: juridic@dpcepalba.ro
-Compartimentul Resurse Umane: resurseumane@dpcepalba.ro
-Compartimentul Financiar-Contabilitate: fincont@dpcepalba.ro
-Biroul Administrativ şi Asigurare Tehnico-Materială: admapro@dpcepalba.ro

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Alba şi sub coordonarea şi controlul metodologic al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.


MANAGEMENT:

Director Executiv: Barboş Lucian-Nicolae

Şef Birou de Evidenţă a Persoanelor: Duncea Marcel-Traian

Şef Birou Stare Civilă: Moldovan Dorela-Adela